Uddannelse

Mundtlig prøve og opfølgning

Mundtlig prøve og kursusbevis

Som afslutning på uddannelsen skal alle deltagere gennemføre en mundtlig prøve. Prøven foregår som en dialog mellem kursisten og konsulenten/underviseren(og medkursisterne/oppunentgruppen) - og tager udgangspunkt i kursistens ideoplæg til praktisk implementering af den tillærte viden og metode, i forhold til deltagerens arbejdsplads.

Efter bestået mundtlig prøve modtager du et bevis for gennemført uddannelse.

Opfølgende møder - med fokus på praktisk implementering på kursistens arbejdsplads

En måned efter den mundtlige prøve skal du til det første opfølgende møde og 2 mdr. efter prøven, skal du til det andet opfølgende møde. På disse opfølgningsmøder fungerer konsulenten/underviseren som din vejleder/sparringspartner - og fokus rettes mod, hvordan du bedst muligt implementerer dit ideoplæg fra den mundtlige prøve, sammen med din nye viden samt de nye redskaber fra uddannelsen - til dit eget arbejdsliv og den arbejdsplads du er en del af.

Evt. en afsluttende dag for alle efter 1 år.