Uddannelse

Modul 4:

Opsamling - fra teori til praksis

På modul 4 samles trådene, teori omsættes til praksis - og der er bl.a. fokus på forberedelse til den forestående mundtlige prøve. På dette modul skal kursisten bl.a. starte udarbejdelsen af sit eget ideoplæg. Ideoplægget er kursistens oplæg til den forestående mundtlige prøve og danner desuden grundlag for kursistens efterfølgende praktiske implementering på kursistens arbejdsplads. På dette modul vil kursisten opleve hvor virkningsfuld sammensmeltningen af teori og praksis er. Når de teoretisk gennemgåede emner og de tillærte færdigheder og teknikker bliver omsat til praktisk handling og positiv forandring, opleves en stor tilfredsstillelse – både for den enkelte deltager og de virksomheder hvor deltagerne har deres daglige virke.

Temaer som behandles på modul 4:

  • Opsamling baseret på de foregående moduler
  • Udarbejdelse af ideoplæg
  • Forberedelse til mundtlig prøve
  • Fra teori til praksis
  • Implementering på egen arbejdsplads