Uddannelse

MODUL 2 

Fokus på stressansvarlighed på flere niveauer

For at agere omdrejningspunkt, i relation til at reducere præstationshæmmende stress og optimere værdiskabende trivsel for arbejdspladsens medarbejdere – er det en nødvendighed at tilegne sig den nødvendige viden og det nødvendige overblik, der skal til for at forstå forandringsarbejde på forskellige niveauer: Organisatorisk niveau, ledelses niveau, gruppe niveau og individ niveau.

Mens Modul 1 primært har fokus på det individuelle niveau, har Modul 2 primært fokus på de tre øvrige niveauers påvirkninger, samt de handlemuligheder der eksisterer for trivselsvejlederen, på de enkelte niveauer.

Temaer som behandles på modul 2:

  • Påvirkninger på hvert niveau
  • Hvem har ansvaret for stress?
  • Stress- og trivselsvejlederens handlemuligheder på forskellige niveauer
  • Procesforståelse
  • Forandringsarbejde
  • Redskaber til afdækning af psykisk arbejdsmiljø
  • Betydningen af struktur, kultur og dialog