Uddannelse

MODUL 1

Fokus på teoretisk viden om stress, samt dens påvirkning af individet.

Det er vigtigt at få en forståelse af stress fra flere vinkler. Derfor vil der på modulet bl.a. blive præsenteret et tids- og samfundsperspektiv til forståelse af hele stressområdet. Fokus vil desuden orientere sig mod biologisk, neurologisk og psykologisk viden om stress. Der vil tillige være fokus på den nyeste viden, som har betydning i forhold til, hvordan individet reagerer på belastningssituationer.

På dette modul erhverves desuden redskaber til stresshåndtering på individniveau.

Temaer som behandles på modul 1:

  • Årsager til stress
  • Biologisk, neurologisk og psykologisk viden om stress
  • Symptomer og adfærd
  • Konsekvenser for krop og psyke
  • Kan stress være positivt?
  • Forebyggelse af stress
  • Redskaber og teknikker – individuelle coping-strategier til håndtering af stress