Uddannelse

Uddannelse til trivselsvejleder

Dansk Stresskorps tilbyder uddannelse til trivselsvejleder.

Når du ønsker ny teori nye metoder, så du bliver fagligt klædt på til at guide andre fra en tilstand præget af stress til en tilstand præget af trivsel - og dermed opnår konstruktive forandringer og forbedret præstationsevne for den enkelte medarbejder, afdelingen og virksomheden:

Alt efter størrelsen på arbejdspladsen, har den brug for en eller flere interne nøglepersoner, der i praksis kan bidrage til udviklingen af et sundt og værdiskabende arbejdsmiljø. Personer der aktivt kan tage handling på forebyggelse af medarbejdernes præstationshæmmende stress, der ved hvordan allerede opstået præstationshæmmende stress reduceres og hvordan arbejdspladsen i højere grad bliver i stand til at optimere værdiskabende trivsel blandt medarbejderne.

En medarbejder med en trivselsvejleder-uddannelse fra Dansk Stresskorps, er klædt på til arbejdet med at optimere medarbejdernes præstationer. Kort og godt er trivselsvejlederuddannelsen rettet mod de arbejdspladser, som ønsker at optimere medarbejdernes præstationer - ved aktivt at øge fokus på at reducere medarbejdernes præstationshæmmende stress og optimere medarbejdernes præstationsfremmende trivsel.

Hvem henvender trivselsvejlederuddannelsen sig til?

Målgruppen for uddannelsen er de medarbejdere, der ønsker at fungere som arbejdspladsens interne ressourcepersoner og sparringspartnere i relation til, at reducere medarbejdernes præstationshæmmende stress og optimere medarbejdernes præstationsfremmende trivsel.

Det kunne f.eks. være:

  • Ledere på alle niveauer og/eller HR-medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at rådgive, vejlede og træffe beslutninger vedrørende præstationshæmmende stress og præstationsfremmende trivsel.
  • Tillidsfolk, sikkerhedsrepræsentanter og andre nøglepersoner.
  • Øvrige medarbejdere, der ønsker at gøre en præstationsfremmende forskel.

Uddannelsens opbygning og indhold:

Trivselsvejlederuddannelsen er bygget op af 4 moduler á 2 dages varighed, som afvikles med ca. en måneds mellemrum.

Desuden afholdes en mundtlig prøve samt to opfølgende møder - henholdsvis en og to mdr. efter den mundtlige prøve.

Formålet med opfølgningsmøderne er, med udgangspunkt i det ideoplæg der udarbejdes som oplæg til den mundtlige prøve, at sikre den enkelte kursists evne til praktisk implementering af den nye viden og de nye redskaber, på kursistens egen arbejdsplads.

Du kan læse mere om indholdet på de 4 moduler samt afsluttende prøve og implementering i hverdagen i undermenuen til venstre.

Modul 1          Modul 2         Modul 3          Modul 4          Mundtlig prøve og opfølgning