Kurser

En-dags-kursus i stresshåndtering og mental trivsel

På dette kursus får du viden om hvad stress er og hvad der ikke er stress.

Du optimerer desuden evnen til at finde frem til de områder i livet, hvor stressen kan opstå.

Med en række gennemprøvede teknikker fra bl.a. erhvervspsykologien og idrætspsykologien, får du viden om hvilke redskaber og coping-strategier, der er mest effektive til at minimere stress.

Kurset afholdes af Autoriseret Psykolog Martin P. Mikkelsen, der er direktør i Dansk Stress Korps og har gennemført over 10.000 sessioner med mennesker med stress – og bl.a. har coachet en række erhversledere og nøglemedarbejdere fra erhvervslivet, samt nogle af landets topatleter i relation til optimering af deres trivsel og præstationsevne.

Kurset vil bl.a. indeholde flg. emner:

Hvad er stress?
• Få overblik over hvad stress er og lær at skelne mellem hvad der er stress og hvad der ikke er stress

Bliv opmærksom på dine og dine omgivelsers stresssymptomer 
• psykiske, fysiske og adfærdsmæssige stresssymptomer

Definer mulige områder hvor der er mulighed for at blive stress-påvirket
• Arbejdsliv, det personlige liv, parforholdet og familielivet

Konstruktiv adfærd i stressede situationer – copingstrategier
• Hvad tror du på? Begrænsende eller konstruktive overbevisninger.
• Hvad kan du overordnet gøre, når du er stresset - Work-Life-Ballance?

Detaljeret stresshåndtering i praksis 
• Lær at håndtere stress i dagligdagen
• Hvad kan du ændre – og hvad kan du ikke ændre? 

Optimer din personlige trivsel og præstation 
• Praktiske værktøjer til at øge din præstationsevne og håndtere pres – frem for at presset styrer dig.
• Få bedre trivsel via mental træning - tænk dig stærkere, bl.a. via positiv tænkning.

Kurset kan tilpasses den enkelte organisations kultur og afholdes i tidsrummet 9-15.

Der kan være op til 15 deltager på kurset.