Kurser

Kursus i stresshåndtering - 2 dage

Afstand til stress – Nærhed til trivsel

Lær at få mere overskud i hverdagen – både privat og fagligt.

I takt med stigende krav om effektivisering oplever mange et stort arbejdspres i dagligdagen. Konsekvenserne kan desværre være alvorlige. Når man har oplevelsen af hverken at have tid eller overskud til at løse sine arbejdsopgaver, kan man rammes af stress. Tilstanden er kilde til mange psykiske og fysiske sygdomme og virker hæmmende for overblik, overskud og effektivitet.

Kurset i Stresshåndtering giver værktøjer til at bevare overblikket, øge overskuddet, optimere egne ressourcer og minimere de ydre og indre stressfaktorer. Resultatet vil med det samme være større arbejdsglæde, overblik, indre ro og bedre helbred. Med god stresshåndtering vil den enkelte medarbejder blive et langt større aktiv for virksomheden.  

Målgruppe

Kurset henvender sig både til ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder. Stress er desværre blevet meget almindeligt, og dagligt hører vi om kolleger, medarbejdere eller familiemedlemmer der går ned med stress. Hvis vi ikke opdager den i tide, og ikke lærer at tackle den, kan det i værste fald få betydelige negative konsekvenser for både os selv, vores omgivelser og for vores arbejdsplads.

Dit udbytte

Du vil gennem dette kursusforløb lære en række teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt hvorfra din stress stammer, dit stressniveau, samt de ressourcer du har til at håndtere stressen. Du vil lære nogle teknikker, du både kan anvende på arbejdspladsen og privat. Ved at få kortlagt din stress, får du mulighed for at være på forkant og derved få ”kontrol over stressen”, frem for at ”stressen kontrollerer dig”.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Har ny selvindsigt og selverkendelse til gavn for virksomheden
 • Bliver opmærksom på især egne stress symptomer og reaktionsmønstre og dermed kan forebygge, at både den organisatoriske og personlige stress får alvorlige negative konsekvenser
 • Bliver bedre til at håndtere organisationens og sin egen stress – og bliver dermed bedre til at prioritere arbejdsopgaver, bevare overblikket for samlet set at øge sin personlige livsglæde og faglige produktivitet

Metode

Kurset vil være en blanding af oplæg, dialog og praktiske øvelser. Kursets fokus vil være på dig selv og forbedring af dine handlemuligheder, organisatorisk såvel som individuelt.

Indhold

 • Hvad er stress? – lær at skelne mellem fysiske, biologiske, neurologiske, sociale og psykologiske årsager
 • Stresssymptomer – første skridt til forebyggelse af stress er identificering og forståelse af dine symptomer
 • Din stresshåndteringsprofil – personlig kortlægning af stressreducerende adfærd og reaktioner
 • Copingstrategier – find dine mest effektive handlemuligheder og beskriv dine ideelle arbejdsbetingelser
 • Stressreducering skal læres - bl.a. via mentaltræning
 • Stresshåndtering i praksis – rådgivning, vejledning og copingstrategier til at håndtere stress
 • Effektiv tidsudnyttelse – udnyt dig selv og dine ressourcer optimalt
 • Målsætning og implementering i hverdagen – resultater gennem daglig målrettet indsats
 • Din personlige handlingsplan: afstand til stress – nærhed til trivsel.
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem.

Form

Kurset kan  fx afholdes som eksternatkursus over 2 på hinanden følgende mandage fra kl. 9 - 16 eller i den form, der passer kunden.