Kurser

1 dags kursus

Har du mulighed for at afsætte en dag tilbyder Dansk Stresskorps en kursusdag, der indeholder den sidste nye viden om hvad stress er, hvordan stress kan håndteres og hvordan stress kan fortolkes.

Er stress blot et nødvendigt vilkår som en konsekvens at vores måde at leve og arbejde på?

Er stress en naturlig del af menneksets liv, som vi ikke længere har eller tager os tid og rum til at tage os af?

Er stress det modsatte af trivsel - skal vi have ligeværdigt fokus på begge for at sikre det gode arbejdsmiljø?

Er stress ikke bare det enkelte menneskes ansvar - nej, visse former for stress skal vi håndtere sammen!

Kursusdagen vil indeholde elementer om forskellige stressteorier, hjernens tre-delte funktion, tidsmiljøer og mellemrum, fra lineære til paradoksale håndteringsstrategier og meget mere.

Formålet med dagen er at oplyse, inspirere, belyse muligheder samt skabe mere opmærksomhed om stress og trivsel.