"Ansvar" for stress

Når en medarbejder går ned med stress er der 2 parter, der skal lære noget af det:

  • Medarbejderen selv
  • Organisationen: Leder, kollegaer og organisation

Medarbejderne har et ansvar, men lederne har et særligt ansvar.
Det er i de fleste tilfælde det arbejdsmæssige, der får læsset til at vælte, men der er ikke sjældent private elementer i det – både personlighedsmæssigt og private aktiviteter og problemer.

Metoder

Forebyggelse og håndtering af stress afhænger af om man kommer som privatperson eller på en arbejdsgiverbetalt ordning, hvor det på forhånd er aftalt, hvordan der skal arbejdes.

I forhold til de arbejdsgiverbetalte ordninger vil fokus være på identificering af arbejdsrelaterede belastninger, håndtering af disse samt forebyggelse.
Det foregår som:

  1. Individuelle forløb med eller uden feedback til leder/organisation
  2. Individuelt forløb med trepartssamtale med leder/HR
  3. Tidlig Indsats
  4. Gruppeforløb (team eller afdeling)
  5. Workshops, kurser eller foredrag

Som privatperson aftales ved henvendelse hviket forløb der ønskes, herefter visiteres til kompetent psykolog fra Dansk Stresskorps. 

I ethvert af ovenstående forløb kan Stress-Profilen inddrages.