Individuelle forløb

Individuelt forløb

Individuel stress-behandling og stress-coaching – sådan hjælper vi og sådan forløber et typisk stress-behandlingsforløb/stress- coachingforløb hos Dansk Stresskorps:

Et stressbehandlingsforløb hos Dansk Stresskorps tager udgangspunkt i den stressramte selv eller den stressramtes leder kontakter Dansk Stresskorps, med ønsket om at få påbegyndt et effektivt stress-behandlingsforløb.

Indenfor 5 hverdage fra den indledende kontakt, afholdes der en indledende samtale af min. 1 times varighed mellem den stressramte og behandleren fra Dansk Stresskorps. På dette indledende møde, vil den stressramte få rig mulighed for at fortælle detaljeret om sig selv, sine livsvilkår og sine faglige og private udfordringer - naturligvis under 100% tavshedspligt fra behandlerens side. Behandleren vil desuden give den stressramte det vi kalder for ”Dansk Stresskorps 360 graders stress-eftersyn”, der bl.a. kan indeholde en række strukturerede spørgsmål, en stress-test eller et stressprofil værktøj. Desuden et målrettet fokus på identificering af hvilke individuelle faglige og/eller private stressorer der skal arbejdes med i forløbet. Den indledende samtale afsluttes med der udarbejdes en individuel og konkret handlingsplan vedr. at få den stressramte i trivsel igen.

Den private del af livet vil kun blive inddraget, hvis der er indgået aftale herom. Ellers vil fokus være på de arbejdsrelaterede udfordringer.

Indenfor 5 hverdage efter det indledende møde mellem den stressramte og behandleren fra Dansk Stresskorps, påbegyndes selve forløbet. Det består typisk af 5 behandlingsmøder á 1 times varighed med 3- 7 dage mellem hver behandling. Under forløbet vil den stressramte via eksempelvis kognitive teknikker og en række konkrete værktøjer, blive i stand til at håndtere sine stressorer.

Forløbet afsluttes med enkelte opfølgningssamtaler á 1 times varighed med 2-4 uger mellem de opfølgende samtaler. Formålet med opfølgningsforløbet er, at sikre den stressramtes konstruktive udvikling gøres langtidsholdbar – således at tilbagefald undgås.

Et typisk stressbehandlingsforløb hos Dansk Stresskorps ser således ud:

  1. Indledende kontakt, hvor der aftales tid til en indledende samtale.
  2. Indledende samtale a’ min. 1 time, hvor der udarbejdes individuel og konkret handlingsplan.
  3. Forløb bestående af op til 5 samtaler a’ 1 time.
  4. Opfølgningsforløb bestående af enkelte opfølgende samtaler a’ 1 time med 2-4 ugers mellemrum.

Hvis forløbet er betalt af en virksomhed og bestilt af en leder eller i samråd med leder, kan den indledende kontakt være med både medarbejder og leder. Handlingsplanen præsenteres for lederen og lederen inddrages så meget som muligt undervejs. Lederen tilbydes desuden at deltage i en af de sidste timer før opfølgningen påbegyndes.