Individuelle forløb

Arbejdsgiver betalte forløb

Prisen fremgår af indgået aftale.

 

Forsikringsbetalt forløb

Prisen afhænger af om der er indgået en aftale mellem forsikringsselskabet og Dansk Stresskorps.

 

Privatbetalt forløb

Det er altid muligt at bestille en indledende session og efterfølgende tilkøbe en eller flere sessioner.

Individuel session:                                                1.500,- kr. plus moms

Da et stressreducerende forløb ofte indeholder en indledende samtale, en række sessioner og afsluttes med opfølgende samtaler  – anbefaler vi vores ”klippekort-ordning”:

”Klippekort” til 5 sessioner:                               6.750,- kr- plus moms

”Klippekort” til 10. sessioner:                           13.500,- kr- plus moms

 Afholdelsen af en session indeholder stressspecialistens forberedelse, afholdelse af selve samtalen med den stressramte samt efterbearbejdning – herunder journalskrivning. Der afsættes 1½ time pr. session og den tid den stressramte taler direkte med stresspecialisten kan således variere fra 50-70 min.