Individuelle forløb

Individuelle forløb

De fleste private virksomheder og offentlige organisationer køber fortsat ordninger som giver medarbejdere adgang til individuelle forløb.
Et sådant forløb vil blive tilrettelagt i forhold til aftalen mellem den arbejdsgiverbetalte ordning og Dansk Stresskorps.

Det kan være et anonymt forløb, et forløb hvor leder eller HR inddrages eller et Tidlig Indsats forløb, der skal forebygge stresssygemelding.

Hvis du henvender dig som privatperson aftales hvilket forløb du ønsker. Herefter visiteres til kompetent psykolog fra Dansk Stresskorps.