Foredrag

Et eksempel på et 2 timers møde vedr. stress og trivsel

Fokus på belastningsreaktioner, årsager og forebyggelse i arbejdslivet

Tid: 2 timer

Form: Foredrag og dialog, hvis ønsket

Deltagere: En gruppe af medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og arb.miljø repræsentanter fra x org.

Rammen: x antal, obligatorisk fx ifb. med et personalemøde

Tidspunkt: Fra efteråret 2017

Formål: At klæde flest mulige ansatte på til at forstå og handle ifh. til forebyggelse af belastningsreaktioner, mistrivsel og sygemeldinger

Hvad er stress?
Definition – ikke en sygdom, men følgevirkninger af belastninger på arbejde og/eller i privatlivet.
Trivsel-travlhed-belastning-mistrivsel-sygemelding.
Hvordan undgå glidebanen?

Hvad belaster mennesker når de går på arbejde?
Generel viden om stressorer i arbejdslivet

Hvad er kendetegnene eller virkningerne af belastninger på arbejdet?
Generel viden om de tegn, individet, arb.miljø organisationen og ledelsen skal holde øje med.
Tidsperspektivet.

Hvad kan der gøres?
Forebyggelse, hvordan undgå at udfordringer og belastninger bliver til sygdom?
Individuelt.
I rollen/funktionen.
Gruppen/kulturen.
Ledelsen.
Folketinget og lovgivningen.

Hvordan skabe konstruktiv dialog og forebyggelseskultur?
Hvilken hjælp er der at hente og hvad gavner den?
Hvor langt rækker vores indflydelse?