Foredrag

Oplæg og foredrag om stress og trivsel

Brug for hjælp til at være på forkant med stress? Hjælp til at bevare overblikket, minimere ydre og indre stressfaktorer i hverdagen – øge den enkeltes personlige overskud samt afdelingens og virksomhedens samlede præstationsevne?

Vi tilbyder inspirerende oplæg og foredrag til virksomheder, der har brug for viden og virkningsfulde teknikker til at forebygge og håndtere stress.

Dansk Stresskorps er blandt de førende indenfor området i Danmark - og vi hjælper alle typer virksomheder til større trivsel og overskud igennem optimering af præstationsevne og reducering af stress og sygedage.

Under vores individuelt tilpassede oplæg eller foredrag med dialog kommer vi bl.a. nærmere ind på flg. emner:

 • Viden om stress og årsager – fysisk, biologisk, neurologisk, psykologisk og socialt
 • Redskaber til at forebygge og håndtere stress
 • Bliv rustet til at genkende faresignalerne og håndtere dem
 • Input til at skabe en virksomhedskultur, der er på forkant med stress
 • Hjælp til at reducere antallet af sygedage
 • Større trivsel og forbedrede præstationer
 • Hjælp til at håndtere konkrete oplevelser med stress
 • Stresshåndteringsprofil, personlig identificering af stressreducerende adfærd og reaktioner
 • Copingstrategier – få kendskab til de mest effektive handlemuligheder
 • Stressreducering - bl.a. via mental træning
 • Stresshåndtering i praksis – rådgivning og vejledning
 • Effektiv tidsudnyttelse – bliv mere effektiv ved at optimere dig selv og ved at udnytte dine resurser optimalt
 • Målsætning og implementering i hverdagen – resultater gennem daglig målrettet indsats

Med arbejdspladsen i centrum

Ethvert oplæg og foredrag bliver designet således, at det tager udgangspunkt i dig og dine kollegers aktuelle situation og foregår som en vekselvirkning mellem foredrag, dialog og øvelser. Alt sammen med udgangspunkt i den hverdag du, dine kolleger og din afdeling samt virksomhed er en del af.

Vi glæder os til at hjælpe jer til en hverdag med større overskud.